Teologen och Ingenjören

7. Är Gud en illusion? Om Cognitive Science of Religion

March 27, 2018

Liveinspelningen som försvann och uppstod till icke live men ändå bättre...

Här dyker vi ner in ämnet kring vad forskning om hjärnans evolutionära utveckling och den speciella kognitiva förmågan som visar sig gynna den religösa människan. Men bevisar det att Gud är en illusion? Kausalitet är ordet för dagen.

Vad kan kyrkan lära av dessa nya rön? Är religionen det perfekta gymmet för hjärnan?

Här finns mer att hämta:

Intervju med Justin Barrett, kristen Cognitive Science of Religion-forskare: https://player.fm/series/philosophy-unphiltered/justin-barrett-cognitive-science-of-religion

Kolla även Wikipedia-sammanfattningen: https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_science_of_religion

Science Mike: episode-28-evolution-mysticism-and-the-power-of-sunset

Välkomna!

Play this podcast on Podbean App