Teologen och Ingenjören

5b. Bonus - Föredraget om Gud, skapelsen och evolutionen med Gerard Willemsen

February 25, 2018

Det finns mycket som är osannolikt här i världen, inte minst Big Bang. Och tänk att principerna för både matematik och musik kan finnas i själva skapelsen. Om denna evolution och om hur människan blev till, och det faktum att människan nyss blen 115 tusen år äldre, och att den ändå kan hänga ihop med teologi... 

Detta är ett bonusavsnitt som presenterar Gerard Willemsens föredrag - "Om Gud, skapelsen och evolutionen" i sin helhet. Föredraget spelades in i Linköping Missionskyrka den 22 februari 2018. Inleder gör Marcus Lind och Rikard Roitto är moderator. 

Play this podcast on Podbean App