Teologen och Ingenjören

23. COVID-19 och det skapelsegivna lidandet

March 23, 2020

Varför finns ens något så meningslöst som Coronaviruset? Vi diskuterar det evolutionära teodicéproblemet: Kan en god Gud verkligen skapa en värld där evolutionen av liv har skett genom så mycket lidande? En värld där evolutionära processer till exempel leder fram till virus som skapar pandemier? Vi leker med tanken på Gud som en programmerare som gör en genetisk algoritm.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App