Teologen och Ingenjören
26. Susanne Wigorts Yngvesson: Maskinen inom oss

26. Susanne Wigorts Yngvesson: Maskinen inom oss

May 12, 2021

Susanne Wigorts Yngvesson, professor i etik vid Teologiska högskolan Stockholm, diskuterar hur det påverkar oss som människor när vi tar för givet att leva med maskiner och AI-system som ständigt håller koll på oss. 

25 Digital Diaspora

25 Digital Diaspora

July 10, 2020

Digital Diaspora eller digital förskingring står för den situation som många verksamheter i vårt samhälle just nu upplever på grund av Covid-19. I detta avsnitt gästas podden av Lisa Dawidson, gymnasielärare, och Marcus Lind, församlingsföreståndare i ett samtal om vad konsekvenserna egentligen är kring dels församlingskänsla och gudstjänstfirande och dels kring undervisning på universitet och gymnasiet, och hur den digitala tekniken har omdefinierat dessa världar. Hur påverkas vi som producerande medverkande kontra konsumerande deltagare. Gör det digitala att vi plötsligt måste öva upp talangen att "kommer igenom rutan"? Och hur kan vi bibehålla känslan av tillhörighet i en gemenskap när det naturliga sättet att mötas ersätts av det digitala?

I avsnittet pratar vi om en "barnruta" i våra gudstjänst där Lisa har använt den digitala tekniken på ett kreativt sätt för att lyfta pedagogiken om både treenigheter och vattnets fysik till nya nivåer. Länk till Youtube.

 

24. Samtal med Jacob Wessbo om musik, matematik och andlighet

24. Samtal med Jacob Wessbo om musik, matematik och andlighet

May 17, 2020

Varför uppfattar vi musik som ljuv? Eller sorglig och förtvivlad? Organist Jacob Wessbo samtalar med oss hur tonarter, klaverstämningar och matematiska mönster kan uttrycka teologi och beröra oss på djupet. 

23. COVID-19 och det skapelsegivna lidandet

23. COVID-19 och det skapelsegivna lidandet

March 23, 2020

Varför finns ens något så meningslöst som Coronaviruset? Vi diskuterar det evolutionära teodicéproblemet: Kan en god Gud verkligen skapa en värld där evolutionen av liv har skett genom så mycket lidande? En värld där evolutionära processer till exempel leder fram till virus som skapar pandemier? Vi leker med tanken på Gud som en programmerare som gör en genetisk algoritm.

22. Risktänkande

22. Risktänkande

March 9, 2020

Varför är vi människor ofta så dåliga på att bedöma risk? Teologen bekänner gamla risksynder och Ingenjören pläderar för IPCC:s alltför ignorerade förslag på vilken kombination av energislag som bäst skulle kunna stoppa koldioxidutsläppen.

I samtalet refereras det till boken Klimatnyckeln. En bra intervju med dess författare finns på: https://podtail.se/podcast/lara-fran-larda/-130-klimatnyckeln-med-staffan-a-qvist/ och den interaktiva kartan som visar produktion av ren energi finns på: https://www.electricitymap.org/ 

21. Gensaxens etik

21. Gensaxens etik

February 13, 2020

Mindre sjukdomar, superbebisar och längre liv. Forskare blir allt bättre på att klippa och klistra i våra gener. När vi drömmer om att bli bättre med hjälp av genteknik, vad är då ”bättre”? Vi provtänker teologiskt och etiskt.  

20 Fakta om julevangelierna

20 Fakta om julevangelierna

December 10, 2019

I detta avsnitt borrar vi lite djupare i bibelns två julevangelier där vi försöker provtänka lite runt denna klassiska berättelse utifrån ett historiskt bibelvetenskapligt perspektiv. Man kan konstatera att Johans föreställningar i detta ämne är mer präglat av julkrubbor och julspel än han trodde, och huruvida Johan kan hjälpa Rikard med sin förberedelse av sin predikan den 4:e advent är ytterst tveksamt.

 

Några frågor som diskuterades var: I vilken stad bodde Josef och Maria från början? Vilket år föddes Jesus? Vilka var Jesus bröder? Varifrån kom stallet och stjärnan? Och vilken tur det var för Maria att Lukas skrev sitt testamente där hon får sin rättmätiga roll, trots att Lukas förmodligen rörde ihop detaljer om vilken kung som levde när och hur detta med skattskrivning går till. För vem kan egentligen komma ihåg det?

Evangelierna är olika men kommer ändå fram till en gemensam poäng, nämligen att Jesus är från Gud.

19. Vin, som gör dig glad? Gäst: Elin Vendel, allmänläkare

19. Vin, som gör dig glad? Gäst: Elin Vendel, allmänläkare

November 12, 2019

Både teologen och ingenjören tycker att vin är trevligt. I Psalm 104 i Bibeln hyllas Gud för att ha gjort ”vin, som gör människan glad” (vers 15), men under 1800- och 1900-talet var det vanligt att frikyrkor i Sverige predikade absolut nykterism. Nu har allt fler kristna i frikyrkorna börjat dricka alkohol, men utan att frikyrkorna fört något teologiskt samtal om varför man svängt. Vi bjöd därför in allmänläkare Elin Vendel för att få lite fakta om hur de ädla dryckerna påverkar människan, för att kunna öppna upp för att tala om ansvarsfullt drickande ur ett teologisk-etiskt perspektiv med utgångspunkt i aktuell medicinsk forskning och kristendomens syn på människans uppdrag.  

Elin Vendel hänvisar till följande källor för de fakta hon tar upp, för den som vill läsa mer:

Låg risk för skador vid mindre än tio standardglas alkohol i veckan

http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2018/04/Lag-risk-for-skador-vid-mindre-an-tio-standardglas-i-veckan/

Alkoholkonsumtion och risknivåer

https://www.folkhalsoguiden.se/globalassets/verksamheter/forskning-och-utveckling/centrum-for-epidemiologi-och-samhallsmedicin/folkhalsoguiden/rapporter-och-faktablad/alkoholkonsumtion-och-risknivaer-rapport-2018.1.pdf

Alkoholkonsumtionen i Sverige 2018

can.se

Statliga Missbruksutredningen från 2011

http://riddargatan1.se/  

Johan tipsar om andra intressanta poddavsnitt:
-Om alkohol 
https://anekdot.se/bildningspoddavsnitt/30-alkohol/
-Om nykterhetsrörelsen
https://anekdot.se/bildningspoddavsnitt/10-nykterhetsrorelsen/
-Om kaffe vars historia har intressanta kopplingar till alkohol
https://anekdot.se/bildningspoddavsnitt/kaffets-historia/

 

18. Digital gudstjänst med Johannes Söderberg

18. Digital gudstjänst med Johannes Söderberg

August 28, 2019

Vad är det som gör att en gudstjänst på TV eller på nätet inte känns som ”på riktigt”? Kan man fira nattvard över nätet? Är det en bra idé att sätta på sig VR-utrustning och fira gudstjänst i cyberspace som avatar? Allt detta och mycket mer diskuterar vi frisinnat med Johannes Söderberg, som är producent för SVT:s gudstjänstprogram.

17. Missionera med imponerande teknologi

17. Missionera med imponerande teknologi

June 20, 2019

Är det ett fult trix att imponera med överlägsen teknologi när kyrkan missionerar? Finns det fall då mission blir moraliskt problematiskt?

Podbean App

Play this podcast on Podbean App